SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WIZYTY W NASZEJ
PRACOWNI SPIROMETRYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Spirometrycznej prowadzonej w
w naszym Specjalistycznym Centrum Medycznym w Sosnowcu

Pracownia Spirometryczna uruchomiona w Specjalistycznym Centrum Medycznym dysponuje nowoczesnym  Spirometrem,  urządzeniem umożliwiającym wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego u dorosłych i u dzieci.

Spirometr umożliwia wykonywanie sterylnych, bezpiecznych badań spirometrycznych dzięki zastosowaniu jednorazowych głowic pneumotachometrycznych.

Serdecznie zapraszamy!

1. Badanie spirometryczne ………… 80 zł

2. Spirometria z próbą rozkurczową ………… 100 zł