• Pn - Pt: 7:00 - 18:00, Sb: 7:00 - 11:00
 • REJESTRACJA: + (32) 291 06 79
 • DOJAZD
 • RODO

Poradnia Spirometryczna Sosnowiec

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WIZYTY W NASZEJ
PRACOWNI SPIROMETRYCZNEJ

Pracownia Spirometryczna prowadzona jest
w naszym Specjalistycznym Centrum Medycznym w Sosnowcu

Pracownia Spirometryczna uruchomiona w Specjalistycznym Centrum Medycznym dysponuje nowoczesnym  Spirometrem z firmy ASPEL.

Spirometr ASPEL Spiro SPM v.302 jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego u dorosłych i u dzieci.

ASPEL Spiro SPM umożliwia wykonywanie sterylnych, bezpiecznych badań spirometrycznych dzięki zastosowaniu jednorazowych głowic pneumotachometrycznych GPK 17.

Serdecznie zapraszamy!

SPIROMETRIA jest badaniem czynnościowym układu oddechowego, podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Spirometria jest wykonywana w celu diagnostyki chorób układu oddechowego, szczególnie takich chorób jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP oraz w celu monitorowania efektów leczenia tych chorób.

Badanie wykonuje się metodą statyczną oraz dynamiczną.

Spirometria statyczna pozwala na uzyskanie następujących danych:

 • TV – objętość oddechowa
 • IC – pojemność wdechowa
 • IRV- zapasowa objętość wydechowa

Spirometria dynamiczna, podczas której wykonuje się oddechy intensywne, umożliwia ocenę takich parametrów jak:

 • FVC -nasilona pojemność życiowa – czyli ilość powietrza którą można wydmuchać od od najgłębszego wdechu do maksymalnego wydechu
 • FEV1 – nasilona objętość wydechowa pierwszosekundowa – czyli objętość powietrza , jaka badany jest w stanie wydmuchać podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu
 • PEF – szczytowy przepływ wydechowy – czyli największy przepływ powietrza, jaki badany jest w stanie uzyskać wydmuchując intensywnie powietrze z płuc

Ponadto wykonuje się spirometryczną próbę rozkurczową, czyli badanie po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela takiego jak salbutamol lub fenoterol

Przygotowanie do badania obejmuje:

 • powstrzymanie się od picia alkoholu i palenia papierosów przed badaniem
 • o ile to możliwe niezażywanie wziewnych leków rozkurczających oskrzela
 • unikanie dużego wysiłku fizycznego przed badaniem
 • nie należy spożywać obfitego posiłku przed badaniem
 • ubranie powinno być wygodne, nie krępujące

Przeciwwskazaniami do badania spirometrycznego są choroby, przy których jest absolutnie zabronione wywoływanie wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej.

Schorzeniami takimi są:

 • tętniaki tętnic mózgowych
 • tętniaki aorty
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • niedawno przebyte operacje okulistyczne
 • niewyrównane nadciśnienie tętnicze
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • świeżo przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • niedawno przebyte operacje w obrębie mózgowia
 • krwioplucie nieznanego pochodzenia

a. Badanie spirometryczne

80 zł

b. Spirometryczna próba rozkurczowa

100,00 zł